Name
Location
Locations

FFC Gulshan
House#12/b, Road#55, Unit#1
Gulshan 2, Dhaka 1212
Tel:9880777

FFC Dhanmondi
Orchard Point,
Shop#110, House#17, Road#7, Dhaka.
Tel:9665375

FFC Khilgaon
Plot No# 397/B (West Block)
Khilgaon (Taltola Road)
Chowdhury Para
Tel:01819 604527

FFC Uttara
Takia Center
PLOT# 39, Sonargaon Janapath Road,
Sec#7, Uttara, Dhaka
Tel: 7913624

FFC Bashundhara
S.T. Complex
KA -7/2 & KA - 7/1, Jagannathpur,
Bashundhara Link Road, Dhaka.
Tel: 8414632

Locations

FFC Gazipur (Tongi)
Fortuna Park, Kunia, Gazipur.
Tel: 9291500

Banasree
Plot#1/11,Block#A,Main Road,Banasree.
Rampura,Dhaka
Tel:8399031.

FFC Shajadpur/Badda
32/3 Ga Badda
Shajadpur, Dhaka
Tel:01919046257

FFC Nikunja
Nikunja#2 (opposite to Desco)
Nikunja, Khilkhet, Dhaka
Tel:01977993891

FFC Express (Mirpur)
Plot#10, Main Road#3, Block-A
Section#11, Pallabi, Mirpur, Dhaka
Tel:9014619.

FFC Express (Uttara)
House # 10, Garibe Newaz Ave,
Sector # 11, Uttara, Dhaka
Tel: 01936 015 243.